Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 09 2017

detox
22:09
Nie należał do mnie, a jednak przerażała mnie myśl, że go stracę. 
— Richard Paul Evans
Reposted fromWilalena Wilalena viadesperateee desperateee
detox
22:07
Wiem, że jestem dodatkiem. Na chwilę. Na nudę.
detox
22:05
2391 f7a6
Reposted fromdailylife dailylife viaoversensitive oversensitive
22:05
Daj mi znać kiedy już będę ważniejszy od reszty
@youtube (via namidacharu)
detox
21:59
detox
21:59
Lubiliśmy się, ale nie chodziliśmy ze sobą, choć możliwe było, że zaczniemy. Oboje byliśmy samotni i potrzebowaliśmy kogoś, do kogo można się przytulić.
— Kronika ptaka nakręcacza, Haruki Murakami
detox
21:57
Chcesz pięknego życia? To zacznij od nowa, i od nowa, i od nowa aż dostaniesz to o co chodzi. Rób to, czego najczęściej się boisz, a ludzie boją się dwóch rzeczy: zaczynania nowego i kończenia starego. Lawirują pomiędzy nimi, bo może samo wyjdzie. Zwykle nie wychodzi.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayourheartbeat yourheartbeat
21:56
Dzisiaj słyszysz -“będę zawsze obok”
Jutro znowu siedzisz sam ze sobą
— Quebonafide ft. ReTo - Half dead
(via fuckingartistic)
detox
21:56
7994 f3bd 500
Reposted fromyanek yanek viadesperateee desperateee
detox
21:55
detox
21:54
Z Tobą mogę mówić swobodniej niż z kimkolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jesteś, z całą wiedzą o mnie, z taką świadomością, wbrew wszystkiemu, pomimo wszystko.
— Franz Kafka
Reposted fromlakonika lakonika viadesperateee desperateee
detox
21:54
Mówili: pij wina tylko dobre i z zaufanymi ludźmi. Tak więc, proszę Pana, piję sama. 
— Joanna Dams
Reposted fromimpulsivee impulsivee viadesperateee desperateee
detox
21:53
4352 e8b7
Reposted fromsheismysin sheismysin viadesperateee desperateee
detox
21:52
detox
21:49
Pierwszy raz pokochałem kogoś naprawdę - i tak bardzo nie w porę, bardzo niepotrzebnie.
— Wspomnienia Ryszarda Gerta, Kominy. Oświęcim 1940-1945
Reposted frompatronus patronus viaalliwantisyou alliwantisyou
detox
21:49
0422 be7f 500
detox
21:49
Nie uśmiechaj się, wiem, że nie przespałaś nocy.
Reposted frommefir mefir viaalliwantisyou alliwantisyou
detox
21:48
0931 4450
Reposted fromscorpix scorpix viaalliwantisyou alliwantisyou
detox
21:48
Lata, kochankowie, kieliszki wina,
to trzy rzeczy, których liczyć nie wypada.
— Age of Adaline
Reposted fromnivea nivea viaalliwantisyou alliwantisyou
detox
21:48

Myślisz, że masz jakiś wybór czy go kochać, czy nie. Ale nie masz. Już zdecydowałaś.

— Amber L. Johnson
Reposted fromoutcat outcat viaalliwantisyou alliwantisyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl