Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

detox
18:48
2520 710b 500
Reposted fromdelain delain viainsatiability insatiability
detox
18:44
Reposted fromshakeme shakeme viabadtime badtime
detox
18:40
1006 5784 500
detox
18:29
1670 5bc8 500
Poświatowska
Reposted frommaardhund maardhund viaoversensitive oversensitive
detox
18:27
7226 4d04 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viaalliwantisyou alliwantisyou

March 29 2017

detox
16:19
6209 aa43
detox
16:15
2310 bb83
Reposted fromkarahippie karahippie viaoversensitive oversensitive
detox
16:15
2928 b059 500
Reposted fromsarazation sarazation viaoversensitive oversensitive
16:14
16:14
detox
16:13
Nie można czegoś nieustannie deptać i spodziewać się, że zachowa niezmieniony kształt.
— Sophie Hayes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaalliwantisyou alliwantisyou
detox
16:13
Z wiekiem panikuje coraz częściej
— J.Żulczyk "ślepnac od świateł"
detox
16:13
nie zakochuj się we mnie
to nie najlepszy pomysł

zawsze będę dla ciebie niedomalowanym obrazem
niedokończonym listem
pełnych znaków zapytania

jestem chora na niemiłość
możesz się zarazić 
— SzeptCiszy/fb
Reposted frompensieve pensieve viaalliwantisyou alliwantisyou
detox
16:12
Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viaalliwantisyou alliwantisyou
detox
16:10
3345 ea11 500
detox
12:39
Założenie zupy było jednym z przełomowych wydarzeń w moim życiu.
— irmelin
Reposted fromirmelin irmelin viaalliwantisyou alliwantisyou
detox
12:39
-Mój organizm, mówi mi, że alkohol to trucizna.
-To dlaczego go pijesz?
-Bo jest we mnie coś, co muszę zabić.
Reposted fromdestinyy destinyy viaalliwantisyou alliwantisyou
12:39
A gdybyś wiedział, że już się nie obudzisz, jak szybko poszedłbyś spać?
Reposted fromshitsuri shitsuri viaalliwantisyou alliwantisyou
detox
12:38

Mam ochotę na papierosa, wino i dach w ciepłą, letnią noc.

— books

March 27 2017

detox
17:41
0729 1efe
Reposted frommentalstate mentalstate viabadtime badtime
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl