Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

detox
20:24
Kochanie, ludzie to gorsza trucizna aniżeli alkohol i tytoń.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainsatiability insatiability
detox
20:22
6642 62cd
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viatouchthesky touchthesky
detox
20:18
Ludzie, których kochałem w swoim życiu, nigdy nie byli łatwi do kochania. Nie przywykłem do normalności. Za to przywykłem do katastrof.
— Augusten Burroughs
20:18
Ale nie płacz, że to koniec, bo tak naprawdę miałeś szczęście, że to w ogóle kiedyś miało miejsce.
— Solar/Białas/Wac Toja - Na piasku (via rap-cytat)
Reposted fromshitsuri shitsuri viaoversensitive oversensitive
detox
20:18

Momenty w których łamie nam się głos, należą do najważniejszych.

— malutkizaczarowanyswiat
Reposted frommslexi mslexi viaoversensitive oversensitive
detox
20:14
Diabeł stworzył po to młodość, byśmy popełniali błędy, a Bóg wymyślił dojrzałość i starość, byśmy mogli za te błędy zapłacić.
— Carlos Ruiz Zafón
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viausmiechprosze usmiechprosze
detox
20:13
8731 e39c 500
detox
20:13
Faceci powinni przynosić kwiaty swoim kobietom. Przecież to nie jest dużo, to nie majątek. Dziesięć złoty wydane na tulipany, a nie na trzy piwa. Faceci powinni kupować kwiaty.
Reposted fromheparyna heparyna viausmiechprosze usmiechprosze
detox
20:12
Przyjdzie  taki czas że przestaniesz pokonywać oceany dla ludzi którzy dla Ciebie nie przeskoczą nawet kałuży
Reposted fromLaColie LaColie viaalliwantisyou alliwantisyou
detox
20:11
Powinnam wyłączyć telefon, usunąć facebooka i gdzieś wyjechać. I tam, w spokoju,  zastanowić się, na czym tak naprawdę mi zależy.
Reposted fromkatkad katkad viabadtime badtime
detox
20:10
(...) Wygodnie jest myśleć, że wciąż jest się do uratowania, nawet jak się już w to prawie nie wierzy.
— Julio Cortázar
detox
20:05
Mówili, że wszystko będzie dobrze, kiedy przyjdzie wiosna. Przyszła. I nie jest. Świeci tylko trochę więcej słońca. 
— 02:13
detox
20:04
Zobaczysz,
jeszcze z tego wybrnę,
nie będzie dziury w niebie,
pamięć -
jak szybę -
wytrę...
Niech no tylko
przyjdę do siebie.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromribka ribka viaoversensitive oversensitive
detox
20:02
7078 3392
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaxannabelle xannabelle
detox
20:00
"Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś: „Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje”. Pomyśl o tym".
— Leisa Rayven - "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena viaxannabelle xannabelle
detox
20:00
Nie używaj map innych ludzi. Stwórz własną.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle
detox
19:59
Seks to wspaniałe przeżycie, o ile jesteś gotów zrobić dla kobiety wszystko nie tylko podczas zdejmowania jej majtek, ale także wtedy, gdy rano się przy niej budzisz.
detox
19:59
Najmniej odporni jesteśmy na ciosy tych, których kochamy.
— Salman Rushdie
detox
19:59
Nie musimy przecież być z kimś razem, żeby czuć się z nim związanym bardziej niż z kimkolwiek w świecie.
— Thomas Bernhard
19:59
4592 aca6
Reposted fromimmortal-a immortal-a viausmiechprosze usmiechprosze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl