Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 09 2017

detox
21:49
Pierwszy raz pokochałem kogoś naprawdę - i tak bardzo nie w porę, bardzo niepotrzebnie.
— Wspomnienia Ryszarda Gerta, Kominy. Oświęcim 1940-1945
Reposted frompatronus patronus viaalliwantisyou alliwantisyou
detox
21:49
0422 be7f 500
detox
21:49
Nie uśmiechaj się, wiem, że nie przespałaś nocy.
Reposted frommefir mefir viaalliwantisyou alliwantisyou
detox
21:48
0931 4450
Reposted fromscorpix scorpix viaalliwantisyou alliwantisyou
detox
21:48
Lata, kochankowie, kieliszki wina,
to trzy rzeczy, których liczyć nie wypada.
— Age of Adaline
Reposted fromnivea nivea viaalliwantisyou alliwantisyou
detox
21:48

Myślisz, że masz jakiś wybór czy go kochać, czy nie. Ale nie masz. Już zdecydowałaś.

— Amber L. Johnson
Reposted fromoutcat outcat viaalliwantisyou alliwantisyou
detox
21:48
Im więcej się ma do powiedzenia, tym więcej się chyba milczy.
— Hłasko
Reposted fromrawwwr rawwwr viaalliwantisyou alliwantisyou
detox
21:48
Podobno najgorsze, co można czuć, to obojętność. Jeśli człowiek nie tłumi złości, nie przepełnia go radość, zazdrość, ani pożądanie - jest martwy.
— Iga Karst
detox
21:39
(...) nie ma tęsknoty bardziej bolesnej niż tęsknota za tym, czego nigdy nie było.
— Fernando Pessoa
detox
21:39

Wyborów dokonuje się w kilka sekund, a ich skutków doświadcza się przez resztę życia.

detox
21:38
2506 dc63
Reposted fromzenibyja zenibyja viaalliwantisyou alliwantisyou
detox
21:38
Aug 8
Add this event to a calendar application
Zupa jest dla mnie swego rodzaju pamiętnikiem
Pozwala mieć poczucie, że nie jestem sama w tym co myślę i jak się czuję
Reposted fromxalchemic xalchemic viaalliwantisyou alliwantisyou
detox
21:37
Kochać dru­giego człowieka oz­nacza wielką pracę nad sobą. 
— Twardowski
Reposted fromjdeg jdeg viaalliwantisyou alliwantisyou
detox
21:37

Serce ma swoją pamięć.

Reposted fromresort resort viaalliwantisyou alliwantisyou
detox
21:37
4353 99c0
Reposted fromsheismysin sheismysin viaalliwantisyou alliwantisyou
detox
21:36
Spotykasz kogoś i nie wiadomo dlaczego, zatrzymujesz się właśnie przy tej osobie, a ona przy tobie. Zawsze warto się zatrzymać. Byłoby cudownie, gdybyśmy zatrzymywali się częściej.
— Jacek Bławut, "Bilans dokumentalisty. Jakim cudem może być człowiek", Kino 10/12
Reposted from1923 1923 viadesperateee desperateee
detox
21:35

Kobiety nie mogą mieć cienia wątpliwości, w przeciwnym razie wszystko skończone. Musisz dać im pewność.

— Federico Moccia - Wybacz, ale chcę się z tobą ożenić
Reposted fromMonasi Monasi viadesperateee desperateee
detox
21:35
Muszę go zostawić. Będzie jeszcze gorzej. On jednak musi być sam. Tylko to go ocali. Tylko wtedy stanie się samodzielny. Tylko wtedy się naprawi.
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viadesperateee desperateee
detox
21:34
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
detox
21:33
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viayourheartbeat yourheartbeat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl